JARNÍ AKCE

VYUŽIJTE JARNÍ AKCI -15%

OTEVÍRÁME OD 31. 1. 2024

VYUŽIJTE AKCI -20% NA VYBRANÉ POBYTY

JARNÍ AKCE

VYUŽIJTE JARNÍ AKCI -15%

OTEVÍRÁME OD 31. 1. 2024

VYUŽIJTE AKCI -20% NA VYBRANÉ POBYTY

Co léčíme v Dětské léčebně Radost?

Základním léčebným prostředkem v Lázních Teplice nad Bečvou je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Již ve třicátých letech 20. století byly vědecky prokázány léčivé účinky zdejší unikátní minerální vody při léčení srdečně-cévních onemocnění. Tato mineralizovaná uhličitá voda patří mezi nejkvalitnější svého druhu. 

Teplická kyselka obsahuje především léčivý plyn CO2 (oxid uhličitý), a to ve velkém množství, přibližně v rozmezí 2500 až 3200 mg/l. A právě vlastnosti oxidu uhličitého se u nás využívá při koupelích a dalších procedurách.

Léčíme děti již od 1,5 roku a poskytujeme léčebně-rehabilitační péči na tyto indikace:

  • nemoci onkologické
  • nemoci oběhového systému
  • obezita a poruchy výživy
  • nemoci nervové
  • nemoci pohybového ústrojí

Níže je uvedeno typické složení léčebného programu u jednotlivých indikačních skupin.

Každé dítě projde při příjmu podrobným lékařským vyšetřením a je mu sestaven individuální program, který může přecházet mezi jednotlivými indikačními skupinami. Tedy např. pacient, který přijíždí s pohybovým problémem a zároveň je jeho problémem váha, je částečně přiřazen do režimu redukčního /po dohodě s dítětem a rodiči/, je možné domluvit také psychoterapii apod.

Za přímou platbu a po  předchozí domluvě je dostupná i logopedická péče.

NEMOCI ONKOLOGICKÉ

XXI/1  ZHOUBNÉ NÁDORY

Péče je přizpůsobena dětem po terapii onkologického onemocnění.
Typické procedury pro tuto indikaci zahrnují balneoprocedury – uhličité koupele se zábalem, vířivku dolních nebo horních končetin i celotělovou. Dále masáže, inhalace, termoterapii, pohybovou terapii skupinovou nebo individuální a psychoterapii. Vše je sestaveno lékařem do individuálního léčebného programu při vstupním vyšetření dle aktuálního zdravotního stavu dítěte. 

Hlavním cílem je fyzická i psychická regenerace organismu dítěte, zlepšení kondice a návrat do běžného života.

 

 

NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

XXII/1 VROZENÉ VADY A ZÍSKANÉ VADY SRDCE VELKÝCH CÉV PO OPERACI. STAVY PO TRANSPLANTACI SRDCE

Léčebný program je sestaven pro děti po operacích srdečních vad. Během pobytu je dítěti poskytnuta intenzivní péče zaměřená na ošetření jizev, zlepšení postavení hrudníku a páteře, které může být po operaci negativně ovlivněno. Dále se také soustředíme na dechovou rehabilitaci ke zlepšení dechového vzorce. Pobyt zahrnuje individuální fyzioterapii, skupinovou pohybovou terapii, dietní terapii včetně redukčního režimu (pokud je třeba), fyzikální léčbu (biolampa), inhalace, uhličité koupele se zábalem, vířivky apod.

Hlavním cílem je fyzická regenerace organismu po operaci, zlepšení konzistence jizvy i v delším časovém odstupu od operace, dále prevence druhotných změn na pohybovém aparátu (zhoršení vadného držení těla, skolióza, vpáčený hrudník) a začlenění do běžných pohybových aktivit tak, jak umožňuje nález na srdci.

 

XXII/2 SYSTÉMOVÉ REVMATICKÉ A JINÉ KOLAGENNÍ ONEMOCNĚNÍ S POSTIŽENÍM OBĚHOVÉHO APARÁTU I KLOUBNÍ FORMY

Léčebný program je sestaven dle aktuálního zdravotního stavu dítěte. Podle typu postižení je zaměřen na pohybovou stránku, kožní nebo dechové problémy apod. Na základě toho jsou tak procedury sestaveny v různém poměru a obsahují: uhličité koupele, masáže, aplikace biolampy a tepla, inhalace, individuální fyzioterapie, skupinové pohybové terapie či cvičení na přístrojích.

Hlavním cílem je zlepšení fyzického onemocnění, stavu jizvení, kondice měkkých tkání, celkové kondice a začlenění do běžných pohybových aktivit.

 

 

NEMOCI Z PORUCH VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA

XXIV/2 OBEZITA

Léčebný program je sestaven profesionálním obezitologem ve spolupráci s dietní terapeutkou. V rámci programu projde dítě i jeho rodina individuálním edukačním pohovorem s dietní terapeutkou s následnými skupinovými přednáškami. Během programu je využívána intenzivní pohybová terapie – cvičení na přístrojích, kruhový trénink, zdravotní cvičení, Nordic Walking, cvíčení v bazénu. Po celou dobu dochází k monitorování složení těla na přístroji InBody. Pokud je to nutné, program je také možné doplnit o lymfodrenáže nebo individuální fyzioterapii. Dieta je běžná racionální, nikoli redukční. Naší filozofií je, aby dítě hmotnost redukovalo přiměřeně při běžné stravě s dostatečným pohybem tak, aby bylo možné režim přenést i do domácího prostředí.

Hlavním cílem je nejen redukce hmotnosti, ale především změna celkového přístupu. Zejména osvojení a upevnění si zvyku na pohybovou aktivitu a racionální stravu tak, aby se hmotnost udržela a v případě potřeby dále snižovala v domácím prostředí.

 

 

NEMOCI NERVOVÉ

NAŠE LÁZNĚ LÉČÍ CHOROBY PERIFERNÍHO MOTONEURONU- NELÉČÍME CENTRÁLNÍ POSTIŽENÍ – NAPŘ. STAVY PO PORANĚNÍ MOZKU A MÍCHY, DMO APOD.!

XXVI/1 SYNDROM PERIFERNÍHO MOTORICKÉHO NEURONU JAKÉKOLIV ETIOLOGIE

V rámci léčebného programu je hlavní intenzivní individuální fyzioterapie změřená na neurologické postižení. Jako doplněk jsou využívány uhličité koupele, termoterapie, vířivky, skupinové cvičení a cvičení na přístrojích, pokud je dítě schopné podstoupit.

Hlavním cílem je zlepšení hybnosti svalů po akutním poškození, kompenzace druhotných změn a prevence zhoršování stavu u chronických postižení. U mnoha pacientů je cílem odlehčení rodině od dlouhodobé a často náročné péče.

 

XXVI/5 KOŘENOVÉ SYNDROMY VERTEBROGENNÍHO PŮVODU 

Léčebný program pro pacienty s bolestmi zad, kdy se prokázalo postižení ploténky s útlakem nervového kořene. V rámci programu je hlavní intenzivní individuální fyzioterapie zaměřená na neurologické postižení. Jako doplněk jsou využívány uhličité koupele, termoterapie, vířivky, skupinové cvičení a cvičení na přístrojích, pokud je dítě schopné podstoupit.

Hlavním cílem je zlepšení hybnosti, odstranění bolestivých reflexních změn, doprovázející tyto potíže, edukace cvičení na doma.

 

 

NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

XXVII/1 JUVENILNÍ CHRONICKÁ ARTRITIS. JINÁ CHRONICKÁ REVMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ A PÁTEŘE

V rámci léčebného programu je hlavní intenzivní individuální fyzioterapie zaměřená na kloubní postižení. Jako doplněk jsou využívány uhličité koupele s možností přísady, termoterapie, vířivky, skupinové cvičení a cvičení na přístrojích, pokud je dítě schopné podstoupit.

Hlavním cílem je zlepšení hybnosti svalů po akutním poškození, kompenzace druhotných změn a prevence zhoršování stavu u chronických postižení. U mnoha pacientů je cílem odlehčení rodině od dlouhodobé a často náročné péče.

 

XXVII/3 STAVY PO ÚRAZECH A ORTOPEDICKÝCH OPERACÍCH PŘI PORUŠE MOTORICKÝCH FUNKCÍ

Léčebný program pro pacienty po ortopedických operacích a úrazech, kdy zůstává nějaké pohybové postižení. V rámci programu je hlavní intenzivní individuální fyzioterapie zaměřená na pohybové postižení. Jako doplněk jsou využívány uhličité koupele s možností přísady, termoterapie, vířivky, skupinové cvičení a cvičení na přístrojích.

Hlavním cílem je zlepšení hybnosti. Pokud stav dovolí, také je cílem začlenění do běžných pohybových aktivit, jako je např. nácvik chůze apod.

 

XXVII/6 MORBUS SCHEUERMANN

 

XXVII/7 VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM

Léčebný program je sestaven pro pacienty s bolestmi zad. V rámci programu je hlavní intenzivní individuální fyzioterapie zaměřená na odstranění vadného držení těla, které je příčinou bolestivého stavu. Jako doplněk jsou využívány uhličité koupele, termoterapie, vířivky, skupinové cvičení a cvičení na přístrojích, pokud je dítě schopné podstoupit.

Hlavním cílem je zlepšení hybnosti, odstranění bolestivých reflexních změn, doprovázející tyto potíže, edukace režimu a cvičení na doma.