JARNÍ AKCE

VYUŽIJTE JARNÍ AKCI -15%

OTEVÍRÁME OD 31. 1. 2024

VYUŽIJTE AKCI -20% NA VYBRANÉ POBYTY

JARNÍ AKCE

VYUŽIJTE JARNÍ AKCI -15%

OTEVÍRÁME OD 31. 1. 2024

VYUŽIJTE AKCI -20% NA VYBRANÉ POBYTY

Dětská léčebna pomáhá při rekonvalescenci po operacích a umí si poradit i s obezitou

Když dítě onemocní, pro jeho zdraví a návrat do obyčejného života by rodiče udělali cokoli. Významným pomocníkem bývá rehabilitace a lázeňské prostředí. Lázně Teplice nad Bečvou se specializují například na utužování kondice dětí po operacích, úrazech či pohybovém diskomfortu, a poradit si zde odborníci umí také s obezitou. Dnes v lázeňské péči pro děti využívají také virtuální realitu.

 

Více jsme si o tom povídali s MUDr. Lenkou Tetřevovou, která vede zdejší léčebnu Radost, v níž se chlapci a děvčata zotavují.

VAŠE LÁZNĚ PROSLULY MIMO JINÉ UNIKÁTNÍ PÉČI O DĚTI V RÁMCI CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY. OČ PŘESNĚ JDE?

Je to tak. Máme dlouhou tradici léčby pacientů po operacích srdečních vad a pacientů s pohybovými potížemi včetně revmatologických pacientů. V posledních letech došlo hlavně k modernizaci programu pro děti po operacích srdečních vad. Spolupracujeme se širokou sítí dětských kardiologů a program má dlouhodobou podporu Kardiocentra FN Motol.

TENTO PROGRAM ALE NENÍ NOVÝ, POSTUPNĚ SE VŠAK ZDOKONALUJE. POSKYTUJETE I REGENERACI PO TRANSPLANTACÍCH SRDCE?

Dříve se jednalo hlavně o celkovou nespecifickou rekonvalescenci dítěte, často těžce postiženého se špatnou prognózou, pro které se už nedalo nic jiného udělat. Šlo hlavně o regeneraci v koupelích, pobyt venku apod. Nyní se operace natolik zdokonalily, že i „těžcí“ pacienti mají před sebou kvalitní život s mnohem lepším výhledem než dříve.

 

Program je zaměřen na odstranění následků operace na pohybovém aparátu, tedy na ošetření jizvy na hrudníku, dechovou rehabilitaci a celkovou kinezioterapii k ovlivnění druhotně vzniklého vadného držení těla nebo asymetrického držení typu skoliózy. Tak, aby docházelo k co nejmenším následkům v dospělosti a pacient mohl maximálně využít to, co mu operace dala. Dětí po transplantacích srdce je nyní méně, ale i ty využívají naší péče, protože jim pomáhá.

„NYNÍ SE OPERACE NATOLIK ZDOKONALILY, ŽE I „TĚŽCÍ“ PACIENTI MAJÍ PŘED SEBOU KVALITNÍ ŽIVOT S MNOHEM LEPŠÍM VÝHLEDEM NEŽ DŘÍVE.“

S JAKÝMI NOVINKAMI JE PROGRAM SPOJEN?

Zaměřený je hlavně na ovlivnění změn v pohybovém aparátu. Tedy na zlepšení pružnosti hrudníku a hrudní pumpy, a tím samozřejmě přispíváme i ke zlepšení funkce srdce. S pacienty pracujeme individuálně v rámci intenzivní pohybové terapie čili ke každému přistupuje fyzioterapeut podle jeho vlastních potřeb. Dále se děti snažíme maximálně zapojit do pohybových aktivit, a to dle jejich stavu a schopností.

KOLIK DĚTSKÝCH PACIENTŮ ROČNĚ „DÁTE DO POŘÁDKU“?

Ročně jich u nás v Lázních Teplice nad Bečvou bývá kolem čtyř set.

JEZDÍ K VÁM NĚKTERÉ DĚTI OPAKOVANĚ?

Dá se říci, že v léčebně Radost máme „stálou“ klientelu do 18 let věku a že většina dětí, které nás navštíví, využívá naši péči jedenkrát ročně. Samozřejmě pokud to jejich stav vyžaduje, protože tíže diagnóz u dětí po operacích srdečních vad je široká. Staráme se tudíž o pacienty, kteří jsou po operaci v podstatě zdraví, až po ty, kteří si nesou limity po celý život.  

NA ČEM JE ZALOŽENA POHYBOVÁ TERAPIE?

Jedná se o individuální lekci s fyzioterapeutem, která probíhá podle potřeby v ambulanci, tělocvičně, výjimečně v bazénu. Po vstupním vyšetření lékařem i fyzioterapeutem stanovíme osobní pohybový plán s konkrétním cílem zlepšení. Na konci pobytu projde pacient výstupním vyšetřením s doporučením dalšího cvičení a péče doma. 

V LÁZNÍCH TEPLICE NAD BEČVOU VYUŽÍVÁTE V TOMTO SMĚRU TAKÉ INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY JAKO JE VIRTUÁLNÍ REALITA…

Do našeho systému jsme včlenili rehabilitaci pomocí nejnovějších metod, a to na základě aplikace VR Vitalis Pro. Unikátní rehabilitační pomůcka zvyšuje koncentraci člověka na cvičení, dokáže ho dobře navigovat i opravovat, pokud si počíná chybně, a také potlačuje vnímání bolesti. Virtuální realita umí rovněž odblokovat obavy pacienta, a to je významný posun vpřed na cestě k uzdravování. Jeden fyzioterapeut zároveň zvládne obsluhovat i více pacientů

NEBOJÍ SE DĚTI PO LÉČBĚ V LÁZNÍCH ZASE CHODIT, BĚHAT, HRÁT SI S OSTATNÍMI? NEBO OBAVY PROVÁZEJÍ SPÍŠ JEJICH RODIČE? JAK PROTI TOMU BOJUJETE?

Primárně asi zmíním obavy rodičů. Jsou zatížení velmi stresovou událostí, kdy jejich dítě bylo, často v novorozeneckém věku, operováno s život ohrožující vadou. Tento zážitek je ve většině případů i po letech uložen v podvědomí a rodiče se vědomě i nevědomě snaží dítě více ochraňovat a ušetřit ho z jejich pohledu ohrožující zátěže.  Často to potencuje obava učitelů ve škole, vedoucích v dětských kroužcích apod.

 

Dítě se pak hýbe mnohem méně, než by mu srdeční vada umožňovala, nakonec už se ani zapojovat do takových aktivit nechce, protože je jednak v dekondici, jednak není pohybově „šikovné“, protože nemá správné pohybové návyky.

 

U nás v Lázních Teplice nad Bečvou se postupně, v kolektivu, kde každý má nějaké omezení, začlení do přiměřených pohybových aktivit, kromě rehabilitačních cvičení to jsou míčové hry, procházky, bazén. Rodiče i dítě zjistí, že se nic hrozného neděje, naopak se zvyšuje kondice a šikovnost, a děcka jsou vedena tak, aby v tom pokračovala i doma. Pro dítě je nejvíc motivující, že je platnou součástí kolektivu a může zažít pocit radosti z pohybu bez obav. Navíc pozná, že když se hýbe postupně, tak se zlepšuje a pohyb mu „jde“. 

OBEZITA A NADVÁHA DÍVEK A CHLAPCŮ JSOU U NÁS VELMI ČASTÉ A TRÁPÍ NEJEN JE SAMOTNÉ. I S TĚMITO OBTÍŽEMI VŠAK DOKÁŽETE POMOCI. CO VŠE MŮŽETE NABÍDNOUT?

Redukční program Lázní Teplice nad Bečvou je jednak samostatný program pro děti s prostou obezitou, ale jeho prvky se snažíme nabídnout i dětem, které přijíždí pro jinou diagnózu, ale nadváha je jejich problém. Program vedeme v tom duchu, že není třeba držet ukrutné diety a provozovat nějaký sofistikovaný tréninkový program.

Snažíme se děti naučit, že když budou jíst pravidelně, opravdové jídlo a nikoli náhražky, pít neslazené nápoje a v uvozovkách normálně se hýbat, že to tak zvaně jde samo. Až na malé výjimky to tak prostě u dětí funguje. Úbytek váhy se monitoruje na přístroji In Body, kde vidíme i parametry složení těla. Během pobytu probíhají opakovaně konzultace s dietní terapeutkou, aby se děti naučily orientovat v potravinách, základních pojmech typu kalorická hodnota, složení stravy, aby věděly, co jsou to cukry, tuky, bílkoviny apod. A hlavně, aby přiměřeně svému věku uměly jídelníček částečně sestavit a vybírat si vhodné potraviny.

„SNAŽÍME SE DĚTI NAUČIT, ŽE KDYŽ BUDOU JÍST PRAVIDELNĚ, OPRAVDOVÉ JÍDLO A NIKOLI NÁHRAŽKY, PÍT NESLAZENÉ NÁPOJE A V UVOZOVKÁCH NORMÁLNĚ SE HÝBAT, ŽE TO TAK ZVANĚ JDE SAMO.“

SPOLUPRACUJETE ROVNĚŽ S PSYCHOLOGY, POKUD JE TO NEVYHNUTELNÉ. JAKÉ PROBLÉMY DĚTÍ ČI CELÝCH RODIN ŘEŠÍTE?

Psycholožku máme naštěstí v týmu Lázní Teplice nad Bečvou již dva roky. Jsme tomu velmi rádi. Poněvadž i my, jako mnoho jiných zdravotnických a pedagogických zařízení, musíme potvrdit, že psychické zdraví dětí je čím dál větší problém. S mírným úsměvem vzpomínáme na doby, kdy největší potíže byly pokusy o konzumaci alkoholu nebo pozdní návraty z vycházek.

 

Nyní jsou děti mnohem více uzavřené, často řeší potíže kvůli rozluce rodičů, pocity vyčlenění z kolektivu, šikanu. Na téměř každotýdenní bázi se už objevuje sebepoškozování, různé formy depresí a úzkostných stavů. Je zajímavá i ochota dětí toto řešit s psychologem a aktivně spolupracovat. Každopádně psycholožku plně vytěžujeme dva dny v týdnu. Částečně pro seberozvojové aktivity s dětmi, a také k individuálním konzultacím s rodiči i dětmi.

JSOU VŠAK I DALŠÍ INDIKACE, KTERÉ BYCHOM NAŠLI NA SEZNAMU MOŽNOSTÍ LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU A KTERÉ SE TÝKAJÍ NEJMLADŠÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. ZOTAVUJÍ SE U VÁS MALÍ PACIENTI S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU, PO ORTOPEDICKÝCH OPERACÍCH, DĚCKA S OBRNOU PERIFERNÍCH NERVŮ, TA, KTERÁ MAJÍ POSTIŽENOU PÁTEŘ. JAK DLOUHO TAKOVÝ POBYT TRVÁ A JAK PROBÍHÁ?

Ano, všechny tyto diagnózy jsou v našem indikačním seznamu. Nejpočetnější skupiny jsou pacienti po kardiologických operacích, revmatici a děti s obezitou. Ostatní diagnózy jsou v menších počtech, nicméně u nich využíváme plně zavedený program. Pobyt trvá u všech případů 28 dní.  Máme v provozu školku i školu, takže se předškoláci ani školáci nemusí bát, že by zameškali učení.

 

Po příjezdu projdou administrativním příjmem, dále lékařským vyšetřením a vyšetřením fyzioterapeuta, v případě pacientů s obezitou konzultací s dietní sestrou. Je stanoven program a pacient zahájí léčbu. Jednou v týdnu probíhá plánovaná kontrola lékařem. Pokud je akutní problém, je přítomna stálá lékařská služba.

HRADÍ DĚTEM REHABILITACI ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY?

Pobyt je navržen odborným či praktickým lékařem a po schválení pojišťovnou je jí plně hrazen, včetně doprovodu dětí do šesti let. Pokud není děcko po šestém roce života ještě zralé na samostatný pobyt, což je ale úplně běžné, tak je možno po psychologickém vyšetření žádat doprovod hrazený pojišťovnou i pro starší dítě. Je však spíše pravidlem, že toto pojišťovna akceptuje zhruba do osmi let věku pacienta.